Fysioterapia on terapiaa, jonka tavoitteena on tukea yksilön terveyttä ja hyvinvointia edistämällä hänen toimintakykyään, työkykyään ja liikkumistaan arjessa. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja pyritään edistämään näitä yksilön omassa ympäristössä.

Ihmisen liikkumis- ja toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi kivun, sairauden, vamman, kehitysviivästymän tai ikääntymisen seurauksena. Fysioterapia suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti yksilön tarpeiden mukaan.

Fysioterapia menetelmiä ovat mm.

  • fysioterapeuttinen ohjausta ja neuvontaa
  • fysioterapeutin ohjaamia aktiivisia harjoituksia
  • manuaalista terapiaa
  • erilaisia fysikaalisia hoitoja.

Fysioterapeutti voi myös arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja ohjata näiden käytössä.

Asiakkaan oma aktiivisuus fysioterapiaprosessissa on erityisen tärkeää. Asiakkaan on hyvä sitoutua fysioterapeutin antamiin itsenäisesti toteutettaviin harjoituksiin, koska ne tukevat kuntoutumista