window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-182098390-1');

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste2020-11-04T18:36:02+02:00

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita evästeilmoituksen avulla.

Rekisterinpitäjä

Fysio Savotar
arja@fysiosavotar.fi
Keskustie 20, 71160 riistavesi
Y-tunnus: 2353018-6

Rekisterin nimi
Käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Verkkopalvelun fysiosavotar.fi käytökokemuksen parantaminen. Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehitykseen.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti ja markkinointilupa.
Käyttäjäryhmiä ovat verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, työntekijät Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot selaamisen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Henkilötietojasi käsittelee Fysio Savotar:n henkilöstö. Verkkopalvelun tietoja ei luoveteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietoja käsittelee seuraavat yritykset: Google (kävijäseuranta, karttapalvelut, youtube), Funlus Oy (verkkopalvelun tekninen ylläpito). Verkkosivujen käyttäjätietoja tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella.https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen arja@fysiosavotar.fi

Riskit
Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Rekisteröidyn oikeudet

   • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
   • Oikeus tietojenoikaisemiseen
   • Oikeus tietojen poistamiseen (soveltuvin osin)
   • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
   • Vastustamisoikeus
   • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekistöidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

Säilytysaika
Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Tilaustietoja ja asiakasrekisteriä säilytetään kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. Evästeet 30 päiväksi.

Go to Top